Skanderborg

Kammerkor

Mailkontakt

tlf. 20840352

Website opdateret

5. 07. 2020

Webmaster

Repertoire

Koret har et bredt repertoire af gamle, ældre, nyere og nye korværker af kirkelig og verdslig art. Vi har sunget værker af bl.a. Johan Sebastian Bach, Johannes Brahms, Carl Nielsen, Svend S. Schulz og Vagn Holmboe.

Vi har for tiden flere forskellige koncerter at vælge imellem.


Fra Bellmann til Afzelius S – Svenske digtere og troubadourer

Skanderborg Kammerkor vil gerne tilbyde jer et dejligt forårsarrangement: En aften/ eftermiddag med korsang, fællessang og fortællinger om sangenes digtere.

Temaet er svensk – med sange spændende fra 1700-tallets Bellmann, 1800-tallets Wennerberg og Sjöberg , 1900-tallets Taube og senest Vreeswijk og Afzelius. Alle kender nogle, men ingen kender alle disse sangskriveres vidunderlige sange.

Måske kender I sange som: Fjäriln vingad syns på Haga, Sommersalme,

Ge mig en dag og Har du visor, min vän?

Skanderborg Kammerkor vil under ledelse af vores dirigent Troels Lund Nielsen synge de fleste af sangene á capella. Resten synges som fællessange, og til at holde det hele sammen og sætte digte og digtere i perspektiv har vi en kyndig vejleder i Ingelise Flensted-Jensen. 

Programmet varer 1-1½ time, evt. med en pause. Prisen for arrangementet er 4000,-kr.

Håber dette kan have interesse. Vi lover jer en dejlig aften med sang, fællessang og spændende fortolkninger af sange og digtere.


Kaj Munk

Han var en af besættelsestidens store, men også kontroversielle skikkelser, der i en periode udtrykte beundring for handlekraften i nazismen, men som også udviklede sig til en af besættelsens og samarbejdspolitikens skarpeste kritikere - en holdning der kostede ham livet. Kaj Munk blev likvideret i 1944.

Hans forfatterskab er stort og kendt. Lidt mindre kendt er en samling digte, som Kaj Munk skrev i 1940 til Berlingske Tidende - et digt om hver måned. Digtene blev senere udgivet samlet under navnet “Navigare necesse est”

Hvert af digtene repræsenterer en måned fra januar til december, og de er dels smukke natur- og årstidsdigte, men samtidig specielt digtene efter besættelsen i april 1940 en ikke særlig skjult skuffelse over besættelsen og den manglende modstand mod besættelsesmagten.

Til disse digte har Erling Kullberg komponeret nogle meget smukke og 4-stemmige korsatser, meget varierede fra det lyriske og muntre til det tragiske og frustrerede. Sangene er med klaverledsagelse.

Til koncerten vil lektor, cand.mag, Ingelise Flensted-Jensen introducere sangene og Kaj Munks forfatterskab.

Programmet vil således bestå af foredrag, korsang og ikke mindst nogle fællessange. En rigtig både spændende og dejlig oplevelse.

Prisen for koncerten er kr. 4.500.


De jyske digtere

Skanderborg Kammerkor vil gerne tilbyde jer en aften med korsange, fællessange og fortællinger om digterne.

Temaet er: ”De jyske digtere fra Blicher til Johannes V.” med sange af bl.a. Blicher, Aakjær, Skjoldborg, Johannes V Jensen, Thøger Larsen m fl.

Skanderborg kammerkor under ledelse af vores dirigent Troels Lund Nielsen vil synge de fleste af sangene a capella, resten synges som fællessange, og til at holde det hele sammen og sætte digtene og digterne i perspektiv har vi en kyndig vejleder i lektor, cand.mag. Ingelise Flensted-Jensen.

I kender sikkert: Alle mine længsler, Spurven sidder stum bag kvist, Når vinteren rinder, Den blå anemone og Danmark nu blunder den lyse nat.

Programmet varer 1-½ time, evt med en pause.

Prisen for arrangementet er 4000,-

Vi håber, dette vil interessere jer, og vi kan love jer en dejlig aften med sang, fællessang og spændende fortolkninger af digterne og sangene.